Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en de manier waarop wij ermee omgaan te begrijpen. Wij bewaren bepaalde basisgegevens wanneer u onze website bezoekt en erkennen dat het belangrijk is deze gegevens veilig te bewaren en u te laten weten wat wij ermee doen.

Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 (de Wet) is de gegevensbeheerder Coolashade Shade Sails Spain, Rob Harris, Urb. Rosales Park, 15, Calpe, 03710, Alicante Spanje.

Dit beleid is alleen van toepassing op onze site. Als u onze site verlaat via een link of anderszins, valt u onder het beleid van die website-aanbieder. Wij hebben geen controle over dat beleid of de voorwaarden van de website en u moet hun beleid controleren voordat u verdergaat met het bezoeken van de site.

Informatie die wij van u kunnen verzamelen
Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze site www.coolashade.com (onze site). Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, wanneer u zich abonneert op onze dienst of wanneer u verdere diensten aanvraagt. Wij kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze site meldt.

Als u contact met ons opneemt, kunnen wij een dossier van die correspondentie bijhouden.

Wij kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u daar niet op hoeft te reageren.

Gegevens over uw bezoeken aan onze site met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs, besturingssysteem, browsergebruik en andere communicatiegegevens, ongeacht of deze nodig zijn voor onze eigen factureringsdoeleinden of anderszins en de bronnen die u raadpleegt.

IP-adressen en cookies

Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor de systeemadministratie en om geaggregeerde informatie te rapporteren aan onze adverteerders. Dit zijn statistische gegevens over de surfacties en -patronen van onze gebruikers, waarmee geen enkel individu kan worden geïdentificeerd en wij zullen op deze manier geen persoonlijke informatie verzamelen.

Wij kunnen informatie over uw algemene internetgebruik verkrijgen door gebruik te maken van een cookiebestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons onze site te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienst te leveren. Ze stellen ons in staat:

De omvang van ons publiek en ons gebruikspatroon in te schatten.
Informatie over uw voorkeuren op te slaan en zo onze site aan te passen aan uw individuele interesses.
Uw zoekopdrachten te versnellen.
U te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.

U kunt weigeren cookies te accepteren door de instelling van uw browser te activeren waarmee u het plaatsen van cookies kunt weigeren. Als u deze instelling selecteert, is het echter mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies afgeven wanneer u zich aanmeldt op onze site.

Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit personeel kan zich onder meer bezighouden met de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden gecodeerd. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit zelf hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u een wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Gebruik van de informatie

Wij gebruiken informatie over u op de volgende manieren:

Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.
Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u interesseren, wanneer u toestemming hebt gegeven om voor dergelijke doeleinden te worden gecontacteerd.
Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons.
Om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u daarvoor kiest.
Om u te informeren over wijzigingen van onze dienst.

Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken, of toestaan dat geselecteerde derden uw gegevens gebruiken, om u informatie te verstrekken over goederen en diensten die voor u van belang kunnen zijn en wij of zij kunnen hierover contact met u opnemen per [post of telefoon].

Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of dat wij uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, vink dan het betreffende vakje aan op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen.

Openbaarmaking van uw gegevens
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden:

In het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonlijke gegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa kunnen bekendmaken.
Indien wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, onze klanten of anderen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico’s.

Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u gewoonlijk informeren (voordat wij uw gegevens verzamelen) als wij van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als wij van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan derden te verstrekken. U kunt uw recht uitoefenen om een dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren waarmee wij uw gegevens verzamelen. U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

Toegang tot informatie

De wet geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bijgehouden. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de Wet. Voor elk verzoek om toegang kan een vergoeding van 20 euro worden gevraagd om onze kosten te dekken voor het verstrekken van de gegevens die wij over u bewaren.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Wij raden u echter aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan [email protected].